A 2007-2013-as programozási időszak lassan véget ér, s hamarosan indul a következő, Széchenyi 2020 elnevezésű pályázati időszak. Magyarország a következő hét évben mintegy 12.000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai unió társfinanszírozásával. A benyújtott és elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához, melynek alapvető célja egy – a világban is hangsúlyos szereppel bíró – versenyképes gazdasági és politikai közösség létrehozása.

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

A 2007-2013 időszakban négy támogatási tengely lett nevesítve a vidékfejlesztésben, ezek:

I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

IV. tengely: LEADER

A 2014-2020 időszakban nem lesznek tengelyek, a vidékfejlesztésben a következő prioritásoknak kell érvényesülnie:

  • kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás
  • az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása
  • élelmiszerláncok szervezése, termék feldolgozás
  • ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai sokféleség, tájak állapotának megőrzése
  • erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése
  • társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki területeken

A 2014-2020-as időszakban cél a LEADER közösségek által vezérelt projektek továbbfejlesztése és a kialakított helyi kapacitások megtartása. A HFS tartalma befolyásolja a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret összegét! A térségi igényeken alapuló, a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő HFS elfogadását követően kerülhet sor pályázatok benyújtására.

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület