EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE GYŐRVÁRON

A GYŐRVÁRI LURKÓ KUCKÓ ÓVODA BŐVÍTÉSE
2020-03-29

TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00045

Egészségügyi ellátás fejlesztése Győrváron

Győrvár Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00045 kódszámú pályázattal 75 019 187,- Ft 100%-os támogatásban részesült az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Győrváron.

 Győrvár Önkormányzata számára fontos, hogy a lakosokat helyben kiszolgáló, teljes körű egészségügyi szolgáltatásokat lehessen igénybe venni. A projekt eredményeképpen Győrvár településen a mai kor igényeinek minden szempontból megfelelő, korszerű, jól felszerelt orvosi rendelő jönne létre, ahol településünk lakói megfelelő környezetben juthatnak hozzá az egészségügyi ellátásokhoz.

A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul Győrvár népességének megtartásához, az új rendelőben minden szükséges ellátás elérhető lesz, így a lakosoknak nem kell a jobb ellátás érdekében a közeli városokba utazni. A beruházás hosszú távú hatásaként javul az életminőség, nő a betegségek megelőzésének lehetősége, a már kialakult betegségek kezelése magasabb szinten kerül biztosításra, ezáltal nő az emberek munkaképessége is.

Győrvár településen a vegyes (felnőtt- és gyermek) háziorvosi praxis jelenleg nem betöltött, a helyi lakosok számára a háziorvosi ellátás dr. Czett András helyettesítési szerződéssel biztosítja, Győrváron heti 8 és fél órában. A modern, hiánytalanul felszerelt, az előírásoknak és elvárásoknak egyaránt megfelelő orvosi rendelő kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat szerződést köthessen helyben dolgozó háziorvossal, és így hosszú távra biztosítani tudja a helyi ellátást. Az orvosi rendelő épületének méretei miatt a korábban ott található szolgálati lakás megszüntetésre került, ezért az Önkormányzat szolgálati lakás biztosítására egyéb forrásokat keres (támogatási kérelmet nyújtunk be a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” című kiírására).

A védőnői szolgálatot 1993 óta Gotthárd Tiborné biztosítja, feladatait a felújítás alatt is az épületben látja el, a védőnői tanácsadó felújítási ideje alatt egy másik helyiségben.

Győrvár fogorvosi ellátás szempontjából Oszkó, Andrásfa, Hegyhátszentpéter, Andrásfa, Olaszfa, Pácsony, Püspökmolnári és Petőmihályfa településekkel tartozik egy praxishoz. A praxist ellátó Dr. Szőke Ildikó jelenleg nem működtet külön rendelőt Győrváron, részben a felújítás, részben a szükséges eszközök hiányosságai miatt, így a lakosoknak a 7 km-re lévő Vasvárra kell utazniuk a fogorvosi ellátás igénybevétele érdekében. A fogorvossal való egyeztetés alapján a jelenleg felújítás alatt álló rendelő technikai felszerelése lehetővé tenné a körzeti fogorvosi ellátás helyben történő biztosítását, ami nagy könnyebbséget jelentene a lakosok számára.

A projekt napelemeknek a tetőn való elhelyezését, beépítését is tartalmazza, az Önkormányzat megújuló, környezetebarát technológiák felhasználása iránti elkötelezettsége részeként, másrészt a megújuló energia használata hosszú távon hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez.

A projekt tervezett befejezése: 2021.01.31.

Kapcsolattartó: Kaczor Zsolt Mihály polgármester

Cím: 9821 Győrvár, Balogh Á. u. 85.

Telefon: 94/574-014