Felkészülés a 2014-2020 közötti programozási időszakra

Felkészülés a 2014-2020 közötti programozási időszakra

 

2014. február 6-án jelent meg az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának (röviden: IH) 5/2014. számú közleménye a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről. A cél a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) megalkotására.

A tervezési terület fő rendező elve a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés, mely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás.

Az új HACS-ok elismerésének folyamata a következő:

A leendő HACS-ok 2014. március 5-ig nyújthatják be az előzetes regisztrációhoz szükséges dokumentumokat, melyeket az IH 2014. március 31-ig hagy jóvá. 2014 áprilisától októberig várható a Helyi Fejlesztési Sratégiák elkészítése, melyeket várhatóan 2014 novemberében bírálnak el. Azon HACS-ok, melyek HFS-e elfogadásra került, 2015 januárjától kezdhetik meg annak végrehajtását, míg a többieknek át kell dolgozni és újabb bírálatra benyújtani.

A Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület jelenleg 70 települést magába foglaló Helyi Akciócsoport (röviden: HACS), mely 3 zalai és 1 vasi térségből tevődik össze. A megyehatárhoz való igazodás következtében 21 Vas megyei település biztosan nem tartozhat hozzánk a 2014-2020 közötti programozási időszakban. A maradék 49 településnek szükséges nyilatkoznia, hogy nálunk kíván-e maradni vagy sem (a Nyilatkozat a csatlakozásról elnevezésű dokumentum kitöltésével és hozzánk történő eljuttatásával), továbbá új települések számára is nyitva áll a lehetőség, hogy hozzánk csatlakozzanak a következő 7 éves időszakra. Emellett 2014. március 3.-án Közgyűlést tartunk, mivel a közgyűlési határozat is szükséges az előzetes regisztráció benyújtásához.

 

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

Nagypáli, 2014.02.28