Egyház

Győrvár lelkipásztora

Polgár Béla 1972 december havában foglalta el a megüresedett győrvári plébániát és a hozzátartozó 3 Filiát (községet). Plébánosként négy község lelkipásztora lett. Hirdette az igét, oktatta a gyermeket és még sok gonddal járó terhet is magára vállalt. 

Az egyházközség templomai felett is jár az idő, kopnak, és javításra szorulnak. Ő elkezdte, mind a négy templomot kívül-belül renováltatta és szépítette. Nem volt könnyű az anyagiak megszerzése sem, de sok-sok gonddal járt az iparosok beállítása és az anyagok beszerzése is. 

Sokszor belefáradt, de mindig újra kezdte. Az új plébánia lakás is az ő gondjait terhelte. Talán célját is elérve, kicsit megnyugodva, egy nagy titkot mégis rejtegetett a szívében. Az 1998-as évben búcsú ünnepére templomunk az ő ajándékaként márvány oltárt, olvasó állványt és húsvéti gyertyatartót kapott. A szentély kövezetét is márvány járólappal cseréltette ki. Megvalósította a szíve vágyát.

Ezzel még nem ért véget a munkája, mert még terve volt a győrvári templom külső felújítása. 
Hála Isten, ezt is valóra tudta váltani. A templom utolsó külső festése 18 éve volt. Azóta is sokat kopott és sok javításra szorult. A kopásokat kijavítva, a színét is megváltoztatva, szebbé válva megnyílt a templomunk.  

 

2010. augusztus 1-től Kovács György plébános látja el a település lelkipásztori feladatait.