Helyi hírek, események

Felkészülés a 2014-2020 közötti programozási időszakra

 

2014. február 6-án jelent meg az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának (röviden: IH) 5/2014. számú közleménye a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről. A cél a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) megalkotására.

A tervezési terület fő rendező elve a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés, mely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás.

Az új HACS-ok elismerésének folyamata a következő:

A leendő HACS-ok 2014. március 5-ig nyújthatják be az előzetes regisztrációhoz szükséges dokumentumokat, melyeket az IH 2014. március 31-ig hagy jóvá. 2014 áprilisától októberig várható a Helyi Fejlesztési Sratégiák elkészítése, melyeket várhatóan 2014 novemberében bírálnak el. Azon HACS-ok, melyek HFS-e elfogadásra került, 2015 januárjától kezdhetik meg annak végrehajtását, míg a többieknek át kell dolgozni és újabb bírálatra benyújtani.

A Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület jelenleg 70 települést magába foglaló Helyi Akciócsoport (röviden: HACS), mely 3 zalai és 1 vasi térségből tevődik össze. A megyehatárhoz való igazodás következtében 21 Vas megyei település biztosan nem tartozhat hozzánk a 2014-2020 közötti programozási időszakban. A maradék 49 településnek szükséges nyilatkoznia, hogy nálunk kíván-e maradni vagy sem (a Nyilatkozat a csatlakozásról elnevezésű dokumentum kitöltésével és hozzánk történő eljuttatásával), továbbá új települések számára is nyitva áll a lehetőség, hogy hozzánk csatlakozzanak a következő 7 éves időszakra. Emellett 2014. március 3.-án Közgyűlést tartunk, mivel a közgyűlési határozat is szükséges az előzetes regisztráció benyújtásához.

 

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

Nagypáli, 2014.02.28


Tájékoztatás III.tengely Turisztika TK5

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Partnereinket, hogy a 2013.11.14.-én megjelent vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletének vonatkozásában a 2013. November 15. - 2014. január 15. között a vonatkozó VM rendelet, valamint a vonatkozó IH közlemény alapján , nagyfokú érdeklődés mellett, a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesülethez 14 db pályázat került benyújtásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. tengelyében turisztikai tevékenységek ösztönzésére.

 

A pályázók által igényelt összes fejlesztési forrás 365 156 675 Ft.

 

A kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlik, az ügyintézés várható befejezése 2014.február vége, míg a határozatok generálása, kiküldése április közepére várható.

 

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület

 

Nagypáli, 2014.01.24


Hírek - Faluház félévi öszegző részletek ->Beküldve:2014-09-20

Kedves olvasó!

Hamarosan Kuruc fesztivál, és gondoltam így előzetesnek írok egy szösszenetet az elmúlt fél évről.

Azért ennyi időről, mert hivatalosan kb. ennyi ideje töltöm be a Faluház Baráti Kör Közhasznú Egyesület elnöki tisztségét, és bíztak meg a neves civil szervezet vezetésével.

Az elmúlt fél évben újraindultak a bálok a Faluházban (2 Dynamit bál, 2 Forte bál, 1 Fáraó bál), tartottunk élő koncerteket (Köszönet az Átjáró Roadshow szervezőinek!), színházi és filmszínházi estet, ovis vetítés és ifjúsági programokat, képzéseket, egészségügyi programokat, gyermekeknek játszóházat és versenyeket szerveztünk.

Megújult a FaBéKa Ifjúsági Klub, tagjai aktívak, erős közösséget alkotnak. Kialakítottuk számukra a saját klubhelyiségüket, a lehetőségekhez mérten teljes felszereltséggel.

Könyvtárunk frissítettük, a nem használt könyvekből könyvvásárt tartottunk, melynek bevételéből közös későesti meccsnézéseket tartottunk, újjászerveztük nyitvatartásunk, így a hét több estéjén is nyitva vagyunk.

Sikerült két fő kulturális közfoglalkoztatott kollégát hozni a Faluházba, akiknek minden bérköltségét a Nemzeti Művelődési Intézet fizet, könyvel, utal, szóval 100%-ban nyerünk a lehetőséggel. Hamarosan elvégeznek egy 20 napos tanfolyamot, és ha a jó isten is úgy akarja, egészen 2015 augusztusáig megoldódnak a humán erőforrás jellegű problémáink.

Az elmúlt félév közös munkánkkal sikeresnek mondható, főleg ha azt is számításba vesszük, hogy nincsenek megírható civil pályázatok. Ennek ellenére még bőven van feladat, hiszen a község részéről felmerülő elvárás is nagy. Élő, aktív közösségi színteret lérehozni.

2 hét múlva Kuruc fesztivál, kérem önöket, ha tehetik jöjjenek el politika és választás mentes közösségi nagyrendezvényünkre!

Jövő vasárnapra tervezzük a személyes meghívók interaktív eljuttatását otthonukba, bízom benne elnyeri tetszésüket a nem mindennapi invitálás. Többet nem is árulok el, hamarosan találkozunk,

 

Tisztelettel:

 

Soós Zoltán

Faluház Baráti Kör Közhasznú Egyesület elnöke


Természettudományos tábor a győrvári
Béri Balogh Ádám Általános Iskolában
A győrvári általános iskola 13 tanulója a Nemzeti Tehetség Programnak
köszönhetően az NTP-MTI-13-0019 számú, „Víz az életünkben” nyertes
pályázat megvalósítójaként június 12-28. között 10 napon keresztül természettudományos programban vehetett részt. A projekt elsődleges célja a
természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, a hagyományos iskolai
keretekből kilépve megismerkedni a környezetünkkel és az egyik legfontosabb
életfeltétellel, a vízzel.
A tanulók tanulmányutak során ellátogattak a csehimindszenti
szennyvíztisztítóhoz, végig követték a Verna és a Sárvíz patakok
valamint a Zala folyó vízének útját egészen a Kis-Balatonig,
azok élővilágát tanulmányozták, illetve vízmintákat vizsgáltak.
Az iskolában a héten kémiai és biológiai kísérleteket végeznek,
halat boncolnak, oldatokat készítenek, töménységet számolnak. A
Nyugat-magyarországi Egyetemmel kötött szerződés keretében
Szombathelyre utaznak, ahol egy modern természettudományos
laborban is dolgozhatnak. Végezetül a pénteki projektzáró alkalmával
a tanultakat be is mutatják szüleiknek és az érdeklődő társaiknak.
A program Hollósy Szabolcs és Polgár Antalné szaktanárok
irányításával valósul meg.

 


Közgyűlés meghívó

 

A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014.május 27.-én 16 órakor tartandó Közgyűlésére, amely Nagypáliban a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumában ( 8912 Nagypáli 030/2 hrsz ) kerül megtartásra.

Napirendi pontok:

  • Szakmai és Pénzügyi beszámoló elfogadása a 2013-as évről

  • Egyebek

A téma fontosságára való tekintettel tagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel: GHLE munkaszervezete

 

2014-04-30


Tájékoztatás DIT-ÚMVP III. tengely turisztika TK 5 jogcím vonatkozásában

 

Mint arról korábban beszámoltunk, 2013. november 14-én megjelent a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) rendelete turisztikaii tevékenységek ösztönzése jogcím vonatkozásában. A Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesülethez 14 db támogatási kérelem érkezett be, melyek összes forrásigénye 365.156.675 Ft volt.

A beérkezett kérelmek közül 3 db támogatási kérelem került elutasításra, míg 11 db támogatási kérelem az A1 ügyintézést követően pontozásra és rangsorba állításra került.

A Döntéshozó Testület 2014. április 9-én meghozott döntése alapján a minimum pontszám 114 pont lett, így mind a 11 támogatási kérelem támogatásra került. A döntés eredményeként összesen 287.091.444 Ft került lekötésre. Az 5 db helyt adó és 6 db részben helyt adó határozat április végén – május elején került postázásra.

Üdvözlettel: GHLE munkaszervezete

 

 

2014-05-23


Helyi Fejlesztési Stratégiák előkészítése, felkészülés a 2014-20-as időszakra

 

A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület, a HACS területi átalakulás után elkezdte a 2014-20-as tervezési időszakra való felkészülést, a fejlesztési stratégia tervezésének előkészületét. A folyamat első szakasza 3, megyei szintű egyeztetéssel kezdődött, Csesztreg, Sormás és Alsópáhok településeken. Az egyeztetéseken a zala megyei Leader Egyesületek mellett a nemzeti park, erdészet, MVH, MNVH és NAKVI munkatársai is részt vettek, hogy együtt gondolkodjanak a fejlesztési lehetőségekről, elképzelésekről.

Az egyeztetések alkalmával értékelésre került a 2007-2013-as időszakban elnyert pályázatok alapján a forrásfelhasználás, az elért eredmények, az egyes HACS-ok további lehetőségei. Minden résztvevő HACS kifejtette melyek a térség problémái, erősségei, mely területeken ( vállalkozás, közösség fejlesztés, szociális gazdálkodás, helyi termék ) kíván a jövőben nagyobb eredményeket elérni. Elkészült egy általános problématérkép is. Kifejtésre kerültek azok a mintaprojektek, amelyekre a következő időszakban a stratégia alapulhat. Pl: fecskeház program, helyi termék program, témautak hálózata.

A tervezés másik fázisa a megyei tervekkel történő összehangolás, projektgyűjtés, konkrét elképzelések megfogalmazása, a stratégia megalkotása a különböző szervezetek, ágazatok bevonásával. Erre várhatóan az őszi hónapokban kerül sor.

 

2014-06-06


Szeptember elején véget ér a Támop 2.1.2. projekt, így jó érzéssel és jó eredményekkel büszkélkedhetünk lakosságszám/tanfolyam tekintetében. Kihoztuk magunkból a maximumot, közel 60 hétvégén és több tucat hétköznap estén itt a Faluházban. Akik itt voltak (illetve az iskolában is) és részt vettek a programban remélem jó emlékekkel gondolnak vissza az együtt töltött időre, a tanultakat pedig hasznosítani tudják a mindennapjaikban. Z.

 


Térségek közötti együttműködési projektek a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén

Az elmúlt hónapokban elkezdődött azoknak a projekteknek a megvalósítási előkészítése, amelyekre az együttműködő partnerek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján kaptak támogatást. A projektek feltétele volt, legalább két szervezet együttműködése, amelyek két különböző HACS területén működnek, és amelyek közül az egyik együttműködő partner Leader HACS szervezet.

A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület több projektben is részt vesz. A pályázatokról első körben megvalósítási tanulmányt kellett benyújtani az Irányító Hatósághoz 2013 október közepéig, majd a sikeres elbírálás esetén állhattak neki a partnerek a pályázatok kidolgozásának és benyújtásának, amelynek határideje 2013. november 29. volt. A pályázatok feldolgozásának elhúzódása miatt az ügyfelek 2014 május-júniusában kapták meg az első támogatói határozatokat, majd folyamatosan a nyár többi hónapjaiban az elbírálástól függően a többit.

A projektek irányultsága változatos palettán mozog. Az együttműködésekből a következő hónapokban Egerváron a várkastélyban változatos kulturális programok, kézműves foglalkozások, gyermekdélutánok, workshopok valósulnak meg, Nagypáliban E-mobilitás napok keretében elektromos kerékpárral és elektromos autóval ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Térségi Tipikus Termékcsaládok program keretében gyümölcsfeldolgozó műhely valósul meg, gépezetekkel, amelyhez társulva, a TTT műhelynap programok és előadássorozat által a helyi termelők is megismerkedhetnek a program adta lehetősséggel, a helyi termék piacon nyíló új lehetőségekkel, valamint egymással. Célunk egy helyi termék hálózat kialakítása.

A ZÉÉP- Zéró Energia Épületek projekt keretében megvalósul egy 24 órás, a Magyar Építész Kamara által minősített képzés az energetikával, passzív ház tervezéssel kapcsolatosan, amely az elméleti oktatás mellett, gyakorlati képzést is tartalmaz. A projekt része egy bemutató központ létrehozása berendezésekkel együtt.

Hegypásztorok útján projekt keretében a szőlőhegyi értékek feltérképezése céljából kutatótábor valósul meg Oszkóban, partnertalálkozókon, promóciós túrákon, önkéntes programokon vehetnek részt a projekt iránt érdeklődőt. Megvalósul egy honlap, egy kiadvány a szőlőhegyek értékeiről, egy képzés sorozat valamint 3 erdei iskolai mintaprogram.

A még el nem bírált pályázatokról várjuk a határozatokat!

2014. augusztus 26.

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület munkaszervezete