Helyi hírek, események

Hírek - Leader lefedettség kérdése részletek ->Beküldve:2014-07-14

Tisztelt Tagság!

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket 2014-2020-as időszak tervezett LEADER területi lefedettségéről.

Leader lefedettség kérdése

„Jelenlegi információink szerint a Leader program országos lefedettsége helyett, kizárólag a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek indíthatnak Leader programot a 2014-2020-as időszakban.

Az LHH lehatárolás alkalmazhatóságának kérdései

A kedvezményezett térségek lehatárolása során nem vidéki térségek összehasonlítása történt vidéki térségekkel, mert a kistérségekben, a járásokban a (központi) városok is jelen vannak. A Vidékfejlesztési Program szerint a 10 000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések lehetnek a Leader program jogosult települései. Így a Leader programban a járások városainak jelentős része nem jogosult település, közvetlenül nem a program része.

Az LHH lehatárolás a városokkal a 10 000 főnél nagyobb lélekszámú városokkal együtt teljesen más eredményt mutat, mint a városok nélkül.

Az LHH-ás lehatárolás önmagában már az eddig leírtak miatt is alkalmatlan a vidéki térségek hátrányos helyzetének megítélésre.

Az országos lefedettség megszüntetése nem eredményezi a vidék fejlődésének előmozdítását, ugyanakkor hozzájárulhat a területi különbségek növekedéséhez, a vidéki térségek további leszakadásához.

A helyi gazdaság fejlesztése a vidék felzárkóztatásának kulcskérdése. Az LHH területek önmagukban többnyire túl kicsik a hatékony fejlesztési folyamatokhoz, a sikeres fejlesztésekhez szükséges együttműködniük a velük szomszédos, nem LHH területekkel. Azáltal, hogy a LEADER Akciócsoportok rendszere az új időszakban csak az LHH területekre terjedne ki, az együttműködések lehetősége leszűkül, a program eredményessége prognosztizálhatóan csökken.

A 2014-2020-ra vonatkozó Vidékfejlesztési Programban (VP) a Leader alapvető fontosságú, mert – országos lefedettséget feltételezve – a vidék fejlesztésének rendkívül széles területét fogja át, telepíti a helyi akciócsoportokra (gazdasági, társadalmi, környezeti elemek). Országos lefedettség hiányában ezeket a feladatokat nem pótolja senki és semmi (sem más operatív programban, és a központilag megvalósítandó feladatok között sem jelennek meg). A vidékfejlesztési feladatok jelentős része így az ország területének rendkívül kis részére korlátozódna. Az ellentmondás feloldása a VP alapvető átdolgozását igényelné.”

Nagypáli,2014.07.14

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete


Hírek - 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet részletek ->Beküldve:2014-09-24

Tisztelt Nyertes Pályázók!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy néhány EMVA jogcím tekintetében a megvalósítás és a kifizetési kérelmek benyújtásának határideje kitolódott 2015. évre. Az erről szóló, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról) a Magyar Közlöny 2014. évi 126. számában olvasható.

A Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület területén nyertes pályázók számára elsősorban a rendelet következő fejezetei fontosak:

-        11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása (MIKRO TK 4 – 2012):

Ha az ügyfél a határozatot 2013. március 31. előtt vette kézhez, akkor a művelet befejezésének határideje a kézhez vételt követő 2 év, amennyiben 2013. március 31. után, akkor 2015. március 31.

Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje a művelet befejezését követő 6 hónapon belül,de legkésőbb 2015. május 31.

 

-        13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása (TURISZTIKA TK 4 – 2012):

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor a művelet befejezésének határideje a kézhez vételt követő 2 év, de legkésőbb 2015. március 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor 2015. május 31.

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje a művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor a művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

 

-        19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása (LEADER TÉRSÉGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS):

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor a művelet befejezésének határideje 2015. március 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor 2015. május 31.

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. május 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor 2015. augusztus 31.

 

-        20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása (LEADER TK 3 – 2013):

A művelet befejezésének határideje 2015. március 31.

Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. május 31.

További változás, hogy az első kifizetési kérelmet 6 hónap helyett 9 hónapon belül kell benyújtani (a kérelemnek nem egyéb elszámolható kiadás kategóriába tartozó tételt is tartalmaznia kell, de minimális korlát nincs!).

 

-        24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása (TURISZTIKA TK 5 – 2013):

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor a művelet befejezésének határideje a 2015. március 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor 2015. május 31.

Ha az ügyfél a határozatot 2014. május 31. előtt vette kézhez, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje a művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31., amennyiben 2014. május 31. után, akkor 2015. augusztus 31.

További változás, hogy az első kifizetési kérelmet 6 hónap helyett 9 hónapon belül kell benyújtani legalább a nem egyéb elszámolható kiadások 10%-ának mértékéig.

 

Kérjük, alaposan tanulmányozzák át a fenti – 1/2014. MvM – rendeletet és amennyiben kérdésük van, keressenek Bennünket bátran!

Nagypáli,2014.09.24

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete