Ifjúsági pályázat megvalósulása

Ifjúsági pályázat valósult meg Győrváron az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

A képzésről képek a Galériában tekinthetők meg!

A projekt az alábbiak szerint zajlott:

 

A FaBéKa Ifjúsági Klub tagjainak képzésének célja

 

A képzés általános célja: a kis településen élő, információkhoz nehezebben jutó fiatalok információ éhségét kielégíteni, ismereteiket bővíteni, társas és egyéni kompetenciáikat fejleszteni, ami elősegítheti az ifjúsági közösség megerősítését.

A képzés konkrét célja: a győrvári fiatalok ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése egy 3 alkalmas műhelyfoglalkozás keretében, amely a nem formális tanulás módszereivel valósul meg, úgymint ön- és társismereti feladatok, közösségi játékok, valamint tematikus foglalkozások.

A képzés által érintett témák:

-          a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése

-          a fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,

-          emberi jogok megismertetése, érvényesítése

-          egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése

A képzés helyszíne: Győrvár, Faluház

A képzés időpontjai: 2013.03.28., 03.29., 03.30.
A képzésen résztvevők  létszáma 22 fő volt.

 

A képzési program részletes tematikája

 

2013. 03.  28.

Tevékenység

Gyakorlat leírása

Óraszám

Módszer és az értékelés módszere

Délelőtt 9.00-12.00

 

 

 

Jégtörők, névjátékok, ismerkedési játékok.

Egyes szám harmadik személyében kell bemutatkoznia a képzésen résztvevő fiataloknak. Minden mondatot úgy kell kezdeni, hogy „Ő…”

Mindenki választ egy tárgyat, majd továbbadja úgy, hogy mondja a nevét és a tárgya nevét. Aki átvette továbbadja a kapott infóval.

Körben állva – ülve – mindenkinek mondani kell a keresztnevét és a keresztneve kezdőbetűjével egy cselekvést és vagy tulajdonságot. A következő ember megismétli az előtte elhangzottakat és utána mondja a sajátját.

Négy-öt fős csoportokban öt percet adunk arra, hogy minél több olyan állítást írjatok össze, amiben egyetértetek. Csoportalakítás: kalapból kis cetli húzása, melyeken állatok vannak, majd a kapott állatok hangján csoportosulás.

1.5

Módszer: játékok a nem formális pedagógia alkalmazásával – egész/nagy csoportban

 

Blokk végén rövid szóbeli  visszacsatolás - értékelés

Az emberi jogok megismertetése

(Youth for Human Rights)

·         Emberi jogi harcosok-képek-idézetek párosítása àmi bennük a közös

·         Az emberi jogok története, a 30 alapvető emberi jog

1.5

Módszer: kiscsoportos munka

 

Módszer: videó vetítés

Értékelés: beszélgetés közösen nagy csoportban

Ebéd 12.00-13.00

 

1

 

Délután 13.00-16.00

 

 

 

Tegyünk egy lépést előre

(Kompasz)

A gyakorlatról röviden:

Ebben a

feladatban a résztvevők megtapasztalják, milyen is másvalakinek lenni

társadalmukban. A megcélzott témák az alábbiak:

- a társadalmi egyenlőtlenség gyakran a diszkrimináció és a kirekesztés

egyik forrása

- az empátia és annak korlátai

Célok: -a tőlünk különböző emberek felé irányuló empátia fejlesztése

- a társadalmi esélyek közötti különbözőségek meglétének tudatosítása

- egy társadalmi kisebbséghez vagy kulturális csoporthoz való tartozás

lehetséges személyes következményei megértésének elősegítése

1.5

Módszer: szerepjáték az emberi jogokról

Értékelés:

Megkérdezzük a résztvevőket, mi történt, és mit gondolnak a gyakorlatról, majd a beszélgetés folytatását a következő témákról folytathatjuk:

1. Hogyan érezték magukat az előrelépő/előre nem lépő emberek?

2. Azok, akik gyakran léptek előre, mikor vették észre, hogy mások nem olyan gyorsan

mozognak, mint ők?

3. Érezte-e valaki, hogy voltak olyan pillanatok, amikor emberi jogait semmibe vették?

4. Kitalálták a résztvevők egymás szerepeit? (A megbeszélésnek ebben a szakaszában

árulhatják el a résztvevők a szerepüket.)

5. Mennyire volt könnyű vagy nehéz eljátszani a különböző szerepeket? Milyennek

képzelték az általuk megjelenített személyt?

6. Tükrözte-e valamilyen módon a társadalmat a gyakorlat? Hogyan?

7. Melyek az egyes szerepekre vonatkozó emberi jogok? Mondhatja-e valaki, hogy

emberi jogait megsértették, vagy nem gyakorolhatta azokat?

8. Melyek lennének az első lépések, amelyekkel fel tudnánk hívni a társadalom figyelmét

az egyenlőtlenségekre?

Hová állsz?

(Kompasz)

 

A gyakorlatról röviden:

Ez egy vitán alapuló gyakorlat, amely az alábbiakat célozza meg:

- alapvető dolgok, amelyek az emberi méltósághoz szükségesek,

- a polgári és politikai jogok, valamint a szociális és gazdasági jogok

fontossága,

- kormányzati kötelezettségek a szociális és gazdasági jogokra

vonatkozóan.

Az érintett jogok: az összes emberi jog

Célok: -Az állampolgári és politikai, illetve a szociális és gazdasági jogok közötti

különbségek megértésének elősegítése.

- Néhány összetett, a jogok védelmével összefüggő témán való gondolkodás

elősegítése.

- A beszélgetésekhez és vitákhoz szükséges készségek és képességek

alkalmazása és fejlesztése.

1

Módszer: állásfoglalás, beszélgetés, érvelés, vitázás az emberi jogokról

Értékelés:

Az értékelést a gyakorlat áttekintésével kezdjük, majd ezt követően megbeszéljük a résztvevőkkel, hogy mit

tanultak a folyamat során.

- Voltak-e olyan kérdések, amelyekre a résztvevők lehetetlennek találták a válaszadást

– vagy azért, mert nehéz volt döntést hozni, vagy mert a kérdés volt rosszul

megfogalmazva?

- Miért változtattak a résztvevők helyet a sorban a vita nyomán?

- Meglepő volt-e a résztvevőknek azoknak a kérdéseknek a mennyisége, amelyekben

nem értettek egyet?

- Számít-e, ha nem értünk egyet az emberi jogi kérdésekben?

- Mit gondolnak, vannak-e „jó” és „rossz” válaszok a különböző állításokra, vagy ez

csak a személyes vélemény kérdése?

- Lehetséges-e egyáltalán mindenkinek egyetértésre jutnia emberi jogi kérdésekben?

- Van-e alapvető különbség az emberi jogok (első) két generációja, a polgári és politikai

jogok, illetve a szociális és gazdasági jogok között? Meghatározható-e, hogy melyek

a fontosabbak közülük?

- Szükségünk van-e még más jogokra is? Meg lehet-e határozni az emberi jogok ún.

harmadik generációját is?

A nap zárása, értékelés

 

0.5

 

2013. 03. 29.

Tevékenység

Gyakorlat leírása

Óraszám

Módszer és az értékelés módszere

Délelőtt 9.00-12.00

 

 

 

Jégtörők, ismerkedési játékok.

A játék célja, hogy a csoportból mindenkivel találkozzunk úgy, hogy összeérintjük az ujjainkat és mondunk 3 információt magunkról. Pl.: összeérintjük a hüvelykujjunkat és megmondjuk, hogy mi a kedvenc ételünk, majd összeérintjük a mutató ujjunkat és megmondjuk, hogy melyik volt az a város/ország ahol már jártunk és visszamennénk majd a középső ujjunkat és megmondjuk, hogy mi a hobbink.

A játékosok a széken/kötélen állnak. ABC sorrendbe kell a keresztnevek szerint rendeződni, úgy hogy nem szabad a székről/kötélről lelépni és közben nem szabad beszélni.

Fejezzétek be páronként a következő mondatokat, majd a csoport előtt olvassátok fel!

Mindketten . . . Mindkettőnknek van... Mindketten szeretjük... Mindketten szeretünk... Egyikünk sem tud...  A jövőben valószínűleg mindketten... Párválasztás: körben állva, mindenki a kör kézepére helyezett tárgyat nézi, majd háromra ránéz egy társára. Ahol a szempárok találkoznak ők lesznek egy pár.

A csoportban mindenki elmond egy történetet arról, hogyan lett híres ember, ki miben ért el kimagasló eredményeket, mit értékelnek benne leginkább, hogyan érzi magát így, híres emberként. A fantázia-történet tetszőleges hosszúságú lehet. Ha mindenki elmondta, ki ő híres emberként, akkor a megbeszélési szakaszban megbeszéljük, hogy miért is választhatta a résztvevő éppen azt a hírességet, akinek a sorsát magáénak szeretné.

1.5

Módszer: játékok a nem formális pedagógia alkalmazásával – egész/nagy csoportban

Blokk végén rövid szóbeli visszacsatolás - értékelés

Fiatalok társadalmi részvétele

A mi házunkban

(Képzők Könyve)

A gyakorlatról röviden

• A különböző kultúrákból származó emberek közötti konfliktusok békés úton

is megoldhatók.

• Konfliktus-analízisünk és a mód, ahogy ezt kezeljük, az érintett emberek

szociális-kulturális hátterének függvényében változik.

• Saját érdekeink elferdíthetik a problémával kapcsolatos észrevételeinket, és

felnagyíthatják azt.

Célok

• Vizsgálni a más kulturális vagy társadalmi csoportból származó emberekkel

szembeni magatartásunkat.

• Feltárni különböző problémamegoldási stratégiákat.

• Gondolkodni a tolerancia határain.

• Gondolkodni a diszkrimináció és az érdekellentétek közötti összefüggésen.

1.5

Módszer: szerepjáték a konfliktusokról és a diszkriminációról

Értékelés:

Megkérjük a résztvevőket, hogy valamennyien gyűljenek össze egy nagy csoportban

a beszélgetésre, amelyet két részre osztunk:

1. Aszerepjáték

A következő kérdések segítségével próbáljuk megbeszélni, hogy mi történt

a szerepjáték ideje alatt:

• Mit jegyeztek fel a megfigyelők, és mik az észrevételeik arról, ami a szerepjáték

ideje alatt történt?

• Hogyan érezték magukat a szereplők? Nehéz volt-e a szerep, mi volt a legkönnyebb,

és mi a legnehezebb?

• Észleltek-e változást az első és a második rész között, a Kulcs a megoldáshoz

kártya kiosztása után?

• A diákok mellett, vagy ellen volt könnyebb érveket találni?

• Honnan származnak az emberek érvei?

• Megoldották-e a problémát, és elégedett volt-e mindenki a megoldással?

• Becsületes megoldás volt, vagy az egyik félnek többet kellett feladni, mint

a másiknak?

• Milyen alternatív megoldások születhettek volna?

2. Aszituáció a mindennapi életben

Miután mindenki lehetőséget kapott a felszólalásra, segíthetünk a csoportnak

elemezni és átgondolni az eredményt. A vitát a következő kérdésekkel

indíthatjuk:

• Tükrözött-e a szerepjáték valamit is a hétköznapi életből? Mik voltak a különbözőségek,

és mik a hasonlóságok? Volt-e túlzás?

• Melyik szereplő tükrözte legélethűbben a mai társadalom állásfoglalását?

• Amikor olyan konfliktussal szembesülünk, amelyben különböző kulturális

hátterű személyek érintettek, törekszünk-e mindenki számára kielégítő

megoldást találni, vagy inkább saját nézőpontunkat próbáljuk érvényesíteni,

mellőzve azokat, akik másként gondolkodnak?

• Milyen mértékben kapcsolható össze a konfliktus inkább a kulturális különbségekkel,

mint a személyes, vagy gazdasági érdekekkel?

• Van-e valakinek ilyen jellegű konfliktussal kapcsolatos tapasztalata? Mik voltak

a körülmények? Amennyiben nem történt veled ilyen, miért nem?

Ebéd 12.00-13.00

 

1

 

Délután 13.00-16.00

 

 

 

Egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése

 

Mélyrepülés: Szenvedélyekről, drogokról másképpen

Mélyrepülés II.: A drogokról másképpen
(Baraka Program)

Az új szemléletű Baraka Program oktatófilm-sorozata diákokkal készült órai beszélgetésekre, vitajelenetekre, pszichodrámás rögtönző jelenetekre és igényesen feldolgozott irodalmi részletekre épülő filmekben nem utolsósorban a téma jeles szakértői is megszólalnak. Az egyenként 15-25 perces filmek többnyire olyan összetettek, hogy több órára való munkát is adnak a velük dolgozó csoportoknak.

A filmek nem hagyományos "ex-katedra" oktatófilmek, inkább problémafelvető jellegűek, több szempont párhuzamos bemutatásán alapulnak. Az alkotók elképzelése az volt, hogy a hangsúlyt a kortárs fiatalok véleményeire helyezzék.
 

1.5

Módszer: oktatófilm vetítés, a témákhoz kapcsolódóan egy-két fiatal felkészülése (pl. irodalmi vagy zenei idézettel),

Értékelés: közös megbeszélés

Egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése

 

A szerelem egyszeri és szent titok... : A szeretet-szerelem-szexualitás kapcsolata

L-élek-zet – Lelkünk egészségéről

(Baraka Program)

Lsd. fent

1.5

Módszer: oktatófilm vetítés, a témákhoz kapcsolódóan egy-két fiatal felkészülése (pl. irodalmi vagy zenei idézettel),

Értékelés: közös megbeszélés

2013. 03. 30.

Tevékenység

Gyakorlat leírása

Óraszám

Módszer és az értékelés módszere

Délelőtt 9.00-12.00

 

 

 

Jégtörő – Energetizáló

Kard – pajzs játék. A résztvevők körben állnak arccal a kör közepe felé. Bal tenyerük vízszintesen kinyújtva pajzsként-, jobb kezük mutató ujja kardként szolgál. Ráhelyezik a szomszédjuk pajzsára a kardjukat, majd háromra meg kell szerezniük, el kell kapniuk a szomszédjuk kardját és el kell menekíteni a saját kardjukat. Második variációja, hogy mindenkinek be kell csuknia a szemét és csak ezután kezd el számolni a tréner, vagy megérint valakit, aki számolni fog.

Ki a Főnök?! Körbe ülnek a résztvevők. Egy főt kiküldünk a teremből addig, ameddig a többiek kineveznek egy főnököt. A játék során a főnök mozdulatait kell utánozni. A kiküldött résztvevőnek ki kell találni, hogy ki a főnök.

A játékosok körben állnak/ülnek minden második játékos van egy csapatba. Mindkét csapat kap egy labdát (egymással szemben ülő játékosok). A játék célja: a velünk egy csapatban lévő szomszédunknak passzolva adott irányba utolérni a másik csapat labdáját, melynek továbbításában őket nem akadályozhatjuk. Ha a labda leesik, akkor a másik csapat kap egy pontot.

Minden játékos saját fegyverrel és fegyverhanggal rendelkezik. A játékosok körben állnak a játékvezető a kör közepén, ő a maffia vezér a és a célja hogy mindenkit „megöljön”. Akire rámutat az ujjával formázott pisztolyával, annak le kell guggolnia és a két szomszédjának kell egymásra lőnie. Aki a lassúbb az „meghal”’ és ki áll a játékból. Ha valaki nem guggol le időben, az is ki áll a játékból. A végén a maffia vezér és az utolsó játékos párbajoznak úgy, hogy egymásnak háttal állnak majd hármat előre lépnek majd megfordulnak és lőnek.

Lovak bőrébe bújunk a következő játékban. Körbe állunk, és lovagolunk, lovagolunk (közben tenyerünkkel ütjük a combunkat). Lovaglás közben találkozunk ismerősökkel nekik integetünk, majd lovagolunk tovább. Utunk során találkozunk fényképészekkel nekik pózolunk, majd megyünk tovább és akadállyal, bokorral találkozunk, amit át kell ugrani.

Az utunkba eső fényképészek, bokrok, ismerősök folyamatosan váltogatják egymást és a fent felsorolt módon „reagálunk” rájuk.

Energia továbbítás: Körbe állunk, a tréner a két kezét gyors mozdulattal egymással csúsztatva energiát indít körbe, amit a mellette levő fogad és továbbít. Fogadás egy hangos igennel történik. Egy – két gyors kör után megfordítjuk az áramoltatást, majd ezután módosítjuk a fogadás – továbbítás szabályait, úgy, hogy vissza is lehet fordítani az energia áramoltatását. Ahhoz, hogy visszafordítsuk 90 fokban el kell fordulnunk a küldő fél irányába és mindkét kezünket vízszintesen oldalsó középtartásba kell emelnünk és egy hangos nemmel kell visszaküldenünk az energiát. Ekkor az áramlás iránya megváltozik.

A nemzeti identitás- és az énazonosság-tudat erősítése
KULCSSZÓ: IDENTITÁSTUDAT
A fiatalok csomagoljanak be a táskájukba – képzeletben, esetleg valóságosan – öt olyan dolgot, amit elvinnének magukkal egy másik országba azért, hogy segítségükkel bemutathassák: milyen is a mi hazánk.

1.5

Módszer: játékok a nem formális pedagógia alkalmazásával – egész/nagy csoportban

Blokk végén rövid szóbeli visszacsatolás - értékelés

Tudatos felnőtt életre való felkészülés

 

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan : Környezetvédelemről másképpen

V-edd meg a világot!: Reklám, média, civilizáció

(Baraka Program)

Lsd. fent

 

1.5

Módszer: oktatófilm vetítés, a témákhoz kapcsolódóan egy-két fiatal felkészülése (pl. irodalmi vagy zenei idézettel),

Értékelés: közös megbeszélés

Ebéd 12.00-13.00

 

1

 

Délután 13.00-16.00

 

 

 

Tudatos felnőtt életre való felkészülés

 

Szülőföld: A magyarságról és hagyományokról

Embernek lenni igazából..." : Siker, karrier, önismeret

(Baraka Program)

Lsd. fent
 

1.5

Módszer: oktatófilm vetítés, a témákhoz kapcsolódóan egy-két fiatal felkészülése (pl. irodalmi vagy zenei idézettel),

Értékelés: közös megbeszélés

Zárás, értékelés

 

1.5

 

16:30

Gyümölcsfaültetés a FaBéKa Ifjúsági Klub önkénteseivel

 

0.5

Ezzel állítanak emléket a képzésnek az Ifjúsági Klub tagjai

Este- Záró parti 17.00-20.00

fakultatív

 

kötetlen

Szünetek igény szerint.