Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

2014-2020-as programozási időszak, előzetes tájékoztató
2015-08-24
A Testvértelepülési együttműködés megvalósítása Felsővereckén”
2019-11-27

TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Győrvár Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága  által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002 kódszámú Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken című pályázattal 44 775 500,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

Jelen pályázatot konzorciumi formában terveztük benyújtani. A konzorcium vezető: Győrvár Község Önkormányzata, Konzorciumi tagok: Hegyhátszentpéter Község Önkormányzata és Petőmihályfa Község Önkormányzata. A projekt célterülete Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa községek területe, amelynek állandó lakossága 2015-ben 1033 fő volt. A három település számos területen kapcsolódik egymáshoz:

 • határosak egymással
 • mindhárom település a Kámi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik
 • a három település közül csak Győrvár tart fenn óvodát és általános iskolát, a környék településeiről is ide járnak a gyerekek
 • a Győrváron működő konyha biztosítja a környező települések szociális étkeztetését
 • mindhárom településen a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ biztosítja a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást
 • mindhárom település lakói szoros kulturális kapcsolatokat ápolnak, látogatják egymás programjait, rendezvényeit

A projekt célja, hogy a helyi közösséget fejlessze. Ennek megfelelően a helyi lakosság minden korosztályát szeretnénk bevonni a programokba. A jelenlegi aktív korosztály és a 60 év felettiek adhatják a célcsoport legnagyobb részét, őket minél nagyobb arányban be akarjuk vonni a település és a közösség életébe. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk a 18 év alattiakra, kezdve az óvodás korosztálytól. A helyi identitástudat a felnőtt lakosság nagy részénél megfigyelhető; a programsorozat megvalósítása során ennek erősítése a cél. A fiatalkorúak és gyermekek esetében kiemelt cél a helyi kötődés kialakítása, minél erősebbé válása. Ezzel hosszú távon szeretnénk mérsékelni a kis településeket sújtó elvándorlási folyamatot. A célcsoport minden korosztályt és minden társadalmi réteget magában foglal. Ennek megfelelően a projekt keretében szervezett programoknak, akcióknak, beavatkozásoknak is ehhez kell igazodniuk, ezért széles spektrumban, változatosan kell megtervezni és megszervezni őket.

A projekt céljai:

 • helyi kötődés és identitástudat erősítése
 • állandó rendezvények folytatása, programok gazdagítása (pl. kompetenciafejlesztés)
 • alulról építkező kezdeményezések megvalósítása, önkéntesség erősítése
 • lakosság képessé tétele arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az életüket befolyásoló döntéshozatali folyamatokba
 • a helyi civil társadalom megerősödésének segítése
 • közös cselekvés a társadalom kohéziós erejének fokozása érdekében
 • közösségfejlesztő szakember bevonása (szakmai vezető)

A projekt elvárható eredménye, hogy olyan programok, rendezvények, akciók és tevékenységek valósuljanak meg, amelyek a helyi identitás és kohézió erősítésén keresztül biztosítják a fenntarthatóságot. A projektben megvalósítani tervezett beavatkozások lehetővé teszik a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősödését.

A projekt várható befejezése: 2022. április 30.

További információ:

Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa Község Önkormányzata

Telefon: +36-94-574-014, korjegyzoseg@gyorvar.hu


 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Projekt címe: Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Beszámoló a közösségi felmérések eredményéről

A helyi közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés első lépéseként közösségi interjúkat készítettünk, majd közösségi beszélgetéseket valósítottunk meg, majd a lakosság egészének bevonását célozva közösségi felmérést végeztünk. A felmérés módszereként a kérdőívet választottuk. A közösségi beszélgetés alkalmával bemutattuk a kérdőív tervezett tartalmát, melyet a Cselekvő közösségek mentor útmutatása alapján állítottunk össze. A közösség megismerte a kérdéseket, azokkal egyetértett, kisebb módosítások után elfogadtuk és véglegesítettük a kérdéssort. Mérlegeltük az internetes kitöltés lehetőségét, azonban a helyi közösségfejlesztő szakemberek egyetértésével a papír mellett döntöttünk, így a kitöltésnek nem szabtak gátat az informatikai ismeretek és az internetkapcsolat elérhetősége.

 • minden korcsoport képviseltette magát, a nemek közül a nők voltak többségben
 • a túlnyomó többség szeret a célterületen élni, a helyiek nagy szeretettel és jóleső érzéssel gondolnak lakóhelyükre
 • a következő 20-30 év legfontosabb tele4pülésfejlesztési feladati: oktatás, turizmus, közlekedés, szolgáltatások és a munkahelyeket biztosító vállalkozások fejlesztése
 • a megkérdezettek többsége szerint izgalmas, jó programok kerülnek megrendezésre, de van igény a megszokottól eltérő, újszerű programokra
 • a megkérdezettek mindhárom településen sok rendezvényt, programot fel tudtak sorolni
 • a rendezvények megrendezési időpontja megfelel a lakosság igényeinek
 • számos szakkör és klub ötlet érkezett a felmérés során, ezek közül minél többet igyekszünk majd megvalósítani

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Projekt címe: Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Beszámoló a megvalósult rendezvényekről

Az elmúlt hat hónapos időszak alatt a három település számos sikeres, színvonalas programot valósított meg.

Győrvár Idősek Napjával egybekötött rendezvényen mutatta be Dr. Székely László apátplébános Győrvár Krónika című könyvét június 14-én, ahol a védőnő egészségügyi szűréseket végzett, kamarakórus és népdalkör lépett fel, valamint író-olvasó találkozó is a program részét képezte. 15-én került megrendezésre a Kuruc Focikupa, 15 csapat részvételével.

Hegyhátszentpéteren nagy sikerrel zajlott le július végén a Családi Nap, ahol a gyermekeket ugrálóvár, felfújható hullámcsúszda és kézműves-foglalkozások várták; közös főzés, bográcsozás biztosította, hogy senki ne maradjon éhen.

Petőmihályfa júniusban Gyereknapot tartott, az érdeklődő lakosok pedig Tihanyba kirándulhattak, egy buszos tanulmányi út keretében. Júliusban a Falunappal egybekötve Közbiztonsági program valósult meg. A Falunapon változatos fellépők (hastánc, hip-hop és néptánc bemutatók, valamint dalkörök) gondoskodtak a szórakozásról, a körzeti védőnő pedig egészségfelmérést is végzett. Szeptemberben pedig az Őszi Ízek Fesztiválja a Vasi Hegyháton várta finom falatokkal és változatos fellépőkkel az érdeklődőket.

Október végén egy kerekasztal-beszélgetésen áttekintettük a megvalósult széleskörű programokat, színvonalas rendezvényeket. Megállapítottuk, hogy a lakosság nyitottnak mutatkozott a projekt iránt, a rendezvényre kilátogatók száma jelentősen megnövekedett a korábbi évekhez képest. A lakosság széleskörű bevonásával, az igények folyamatos figyelemmel követése mellett a jövőben is törekszünk ezen programok sikeres megszervezésére.