Térségek közti együttműködés

Még mindig benyújtható a Térségek Közötti Együttműködési Projektekre a Megvalósíthatósági tanulmány, és pályázat

2013. március 5.-én jelent meg a vidékfejlesztési minisztérium 11/2013. (III. 5.) VM rendelet, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeit tartalmazza.

Térségek közötti együttműködés keretében, legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél - amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS - által együttesen megvalósított intézkedésekre vehető igénybe támogatás.

A rendelet keretében megvalósított együttműködési projektek esetén egy koordináló szervezet kijelölése szükséges.

 

Ügyféli kör

- Önkormányzatok, önkormányzati társulások

  • Leader HACS-ok

  • Nonprofit szervezetek

  • Egyházak

  • működő és induló mikro, kis- és középvállalkozások

 

Kizárólag az együttműködési projektben részt vevő ügyfelek lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.

 

Az együttműködési projekt végrehajtásában részt vevő ügyfelek egy közös támogatási kérelmet nyújtanak be. A támogatási kérelem főlapját minden ügyfél, míg a főlaphoz tartozó, egyes ügyfelekre vonatkozó részkérelmeket az érintett ügyfelek, valamint a koordináló szervezet képviseletre jogosult vezetője aláírásával ellátja. Az aláírások nélkül a támogatási kérelem érvénytelen. A támogatási kérelmet a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez kell megküldeni. A támogatási kérelemre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha minden abban szereplő részkérelem jóváhagyásra kerül. Az MVH döntést hoz minden részkérelemről és a részkérelmekben szereplő ügyfelek részére megküldi.

 

Valamennyi ügyfél az MVH azon kirendeltségéhez nyújthat be kifizetési kérelmet, amely a támogató határozatot hozta, és megküldte.

 

Megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készíteni kell, valamint azt az IH részére meg kell küldeni. Egy együttműködési projektre vonatkozóan egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges.

 

A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai Bizottság az 1. mellékletben szereplő értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelően kidolgozott, az IH átdolgozó javaslatokról szóló válaszlevelet küld.

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre

- beruházás jellegű fejlesztés (gép és eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése),

- közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása,

- kiadványok készítése,

- képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,

- rendezvény előkészítése és megvalósítása,

- legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,

- marketing,

- koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment,

- az a)-h) pontokba nem sorolható egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.

 

E rendelet keretében a marketing és az egyéb tevékenység nem minősül a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásnak.

 

A támogatási kérelmet folyamatosan, 2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton, papír alapon az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez.

 

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele az IH hozzájáruló nyilatkozatának megléte, amelyet az IH az ügyfél és az MVH részére is megküld.

 

Bővebb információkat a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet, valamint az 57/2013 (III. 22.) számú

MVH közlemény tartalmaz. A megvalósíthatósági tanulmányhoz szükséges formanyomtatvány letölthető a 15/2013 (II. 12) IH közleményből.

Az együttműködési projektekben a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület mint partner szívesen vesz részt, valamint szakmai segítséget nyújt a megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában, a pályázatok összeállításában. Várjuk a projektötleteket, együttműködő partnereket.


 

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület