Természettudományos tábor a győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskolában

Természettudományos tábor a győrvári
Béri Balogh Ádám Általános Iskolában
A győrvári általános iskola 13 tanulója a Nemzeti Tehetség Programnak
köszönhetően az NTP-MTI-13-0019 számú, „Víz az életünkben” nyertes
pályázat megvalósítójaként június 12-28. között 10 napon keresztül természettudományos programban vehetett részt. A projekt elsődleges célja a
természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, a hagyományos iskolai
keretekből kilépve megismerkedni a környezetünkkel és az egyik legfontosabb
életfeltétellel, a vízzel.
A tanulók tanulmányutak során ellátogattak a csehimindszenti
szennyvíztisztítóhoz, végig követték a Verna és a Sárvíz patakok
valamint a Zala folyó vízének útját egészen a Kis-Balatonig,
azok élővilágát tanulmányozták, illetve vízmintákat vizsgáltak.
Az iskolában a héten kémiai és biológiai kísérleteket végeznek,
halat boncolnak, oldatokat készítenek, töménységet számolnak. A
Nyugat-magyarországi Egyetemmel kötött szerződés keretében
Szombathelyre utaznak, ahol egy modern természettudományos
laborban is dolgozhatnak. Végezetül a pénteki projektzáró alkalmával
a tanultakat be is mutatják szüleiknek és az érdeklődő társaiknak.
A program Hollósy Szabolcs és Polgár Antalné szaktanárok
irányításával valósul meg.