Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

2014-2020-as programozási időszak, előzetes tájékoztató
2015-08-24
A Testvértelepülési együttműködés megvalósítása Felsővereckén”
2019-11-27

TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Győrvár Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága  által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002 kódszámú Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken című pályázattal 44 775 500,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

Jelen pályázatot konzorciumi formában terveztük benyújtani. A konzorcium vezető: Győrvár Község Önkormányzata, Konzorciumi tagok: Hegyhátszentpéter Község Önkormányzata és Petőmihályfa Község Önkormányzata. A projekt célterülete Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa községek területe, amelynek állandó lakossága 2015-ben 1033 fő volt. A három település számos területen kapcsolódik egymáshoz:

 • határosak egymással
 • mindhárom település a Kámi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik
 • a három település közül csak Győrvár tart fenn óvodát és általános iskolát, a környék településeiről is ide járnak a gyerekek
 • a Győrváron működő konyha biztosítja a környező települések szociális étkeztetését
 • mindhárom településen a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ biztosítja a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást
 • mindhárom település lakói szoros kulturális kapcsolatokat ápolnak, látogatják egymás programjait, rendezvényeit

A projekt célja, hogy a helyi közösséget fejlessze. Ennek megfelelően a helyi lakosság minden korosztályát szeretnénk bevonni a programokba. A jelenlegi aktív korosztály és a 60 év felettiek adhatják a célcsoport legnagyobb részét, őket minél nagyobb arányban be akarjuk vonni a település és a közösség életébe. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk a 18 év alattiakra, kezdve az óvodás korosztálytól. A helyi identitástudat a felnőtt lakosság nagy részénél megfigyelhető; a programsorozat megvalósítása során ennek erősítése a cél. A fiatalkorúak és gyermekek esetében kiemelt cél a helyi kötődés kialakítása, minél erősebbé válása. Ezzel hosszú távon szeretnénk mérsékelni a kis településeket sújtó elvándorlási folyamatot. A célcsoport minden korosztályt és minden társadalmi réteget magában foglal. Ennek megfelelően a projekt keretében szervezett programoknak, akcióknak, beavatkozásoknak is ehhez kell igazodniuk, ezért széles spektrumban, változatosan kell megtervezni és megszervezni őket.

A projekt céljai:

 • helyi kötődés és identitástudat erősítése
 • állandó rendezvények folytatása, programok gazdagítása (pl. kompetenciafejlesztés)
 • alulról építkező kezdeményezések megvalósítása, önkéntesség erősítése
 • lakosság képessé tétele arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az életüket befolyásoló döntéshozatali folyamatokba
 • a helyi civil társadalom megerősödésének segítése
 • közös cselekvés a társadalom kohéziós erejének fokozása érdekében
 • közösségfejlesztő szakember bevonása (szakmai vezető)

A projekt elvárható eredménye, hogy olyan programok, rendezvények, akciók és tevékenységek valósuljanak meg, amelyek a helyi identitás és kohézió erősítésén keresztül biztosítják a fenntarthatóságot. A projektben megvalósítani tervezett beavatkozások lehetővé teszik a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősödését.

A projekt várható befejezése: 2022. november 30

További információ:

Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa Község Önkormányzata

Telefon: +36-94-574-014, korjegyzoseg@gyorvar.hu


 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Projekt címe: Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Beszámoló a közösségi felmérések eredményéről

A helyi közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés első lépéseként közösségi interjúkat készítettünk, majd közösségi beszélgetéseket valósítottunk meg, majd a lakosság egészének bevonását célozva közösségi felmérést végeztünk. A felmérés módszereként a kérdőívet választottuk. A közösségi beszélgetés alkalmával bemutattuk a kérdőív tervezett tartalmát, melyet a Cselekvő közösségek mentor útmutatása alapján állítottunk össze. A közösség megismerte a kérdéseket, azokkal egyetértett, kisebb módosítások után elfogadtuk és véglegesítettük a kérdéssort. Mérlegeltük az internetes kitöltés lehetőségét, azonban a helyi közösségfejlesztő szakemberek egyetértésével a papír mellett döntöttünk, így a kitöltésnek nem szabtak gátat az informatikai ismeretek és az internetkapcsolat elérhetősége.

 • minden korcsoport képviseltette magát, a nemek közül a nők voltak többségben
 • a túlnyomó többség szeret a célterületen élni, a helyiek nagy szeretettel és jóleső érzéssel gondolnak lakóhelyükre
 • a következő 20-30 év legfontosabb tele4pülésfejlesztési feladati: oktatás, turizmus, közlekedés, szolgáltatások és a munkahelyeket biztosító vállalkozások fejlesztése
 • a megkérdezettek többsége szerint izgalmas, jó programok kerülnek megrendezésre, de van igény a megszokottól eltérő, újszerű programokra
 • a megkérdezettek mindhárom településen sok rendezvényt, programot fel tudtak sorolni
 • a rendezvények megrendezési időpontja megfelel a lakosság igényeinek
 • számos szakkör és klub ötlet érkezett a felmérés során, ezek közül minél többet igyekszünk majd megvalósítani

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002

Projekt címe: Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa településeken

Beszámoló a megvalósult rendezvényekről

Az elmúlt hat hónapos időszak alatt a három település számos sikeres, színvonalas programot valósított meg.

Győrvár Idősek Napjával egybekötött rendezvényen mutatta be Dr. Székely László apátplébános Győrvár Krónika című könyvét június 14-én, ahol a védőnő egészségügyi szűréseket végzett, kamarakórus és népdalkör lépett fel, valamint író-olvasó találkozó is a program részét képezte. 15-én került megrendezésre a Kuruc Focikupa, 15 csapat részvételével.

Hegyhátszentpéteren nagy sikerrel zajlott le július végén a Családi Nap, ahol a gyermekeket ugrálóvár, felfújható hullámcsúszda és kézműves-foglalkozások várták; közös főzés, bográcsozás biztosította, hogy senki ne maradjon éhen.

Petőmihályfa júniusban Gyereknapot tartott, az érdeklődő lakosok pedig Tihanyba kirándulhattak, egy buszos tanulmányi út keretében. Júliusban a Falunappal egybekötve Közbiztonsági program valósult meg. A Falunapon változatos fellépők (hastánc, hip-hop és néptánc bemutatók, valamint dalkörök) gondoskodtak a szórakozásról, a körzeti védőnő pedig egészségfelmérést is végzett. Szeptemberben pedig az Őszi Ízek Fesztiválja a Vasi Hegyháton várta finom falatokkal és változatos fellépőkkel az érdeklődőket.

Október végén egy kerekasztal-beszélgetésen áttekintettük a megvalósult széleskörű programokat, színvonalas rendezvényeket. Megállapítottuk, hogy a lakosság nyitottnak mutatkozott a projekt iránt, a rendezvényre kilátogatók száma jelentősen megnövekedett a korábbi évekhez képest. A lakosság széleskörű bevonásával, az igények folyamatos figyelemmel követése mellett a jövőben is törekszünk ezen programok sikeres megszervezésére.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Megszakítás