Győrvár zártkerti övezetének infrastrukturális fejlesztése

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE GYŐRVÁRON
2020-07-21

ZP-1-2019

Győrvár zártkerti övezetének infrastrukturális fejlesztése

A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: 2451-5/2019/HERMAN

A projekt címe: Győrvár zártkerti övezetének infrastrukturális fejlesztése

A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Győrvár Község Önkormányzata

A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 9821 Győrvár, Balogh Á u 85

A támogatás dokumentuma szerinti összege (Ft): 8.849.805 Ft

A projekthez felhasznált és elszámolt önerő: 0 Ft

ezen belül a saját forrás összege: 0 Ft

A projekt megvalósítási helyszínei: Győrvár, hrsz: 0112, 0156, 1385

A megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2020. 05.26

A megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2020. 06. 30.

 

A fejlesztés célja volt az Önkormányzat tulajdonában lévő, a zártkerti övezet megközelítését lehetővé tevő út (hrsz: 0112, 0156) felújítása, valamint a szintén önkormányzati tulajdonú zártkert (hrsz: 1385) tereprendezése.

A zártkertekhez vezető utak fejlesztése kulcsfontosságú a zártkertek revitalizációjához, a jó megközelíthetőség hozzájárul a területek művelésben tartásához. A tereprendezés hozzájárult a rendezett településképhez, az invazív és tájidegen növények terjedésének megakadályozásához.

Egyrészt útfelújítást terveztünk, (hrsz: 0112 és 0156), amelynek részei: profilozás, kőterítés, tömörítéssel, átlag 10 cm vastagságban, 3 m szélességben, a két helyrajzi számon összesen 2 km hosszúságban, az árkok kitisztításával, megfelelő állapotba hozásával együtt.

Másrészt egy zártkerti ingatlan (hrsz: 1385) tereprendezését, művelhetővé tételét valósítottuk meg, amelynek részei: bozótéscserjeirtás, tuskódarálás, tereprendezés, profilozással.

Az önkormányzati tulajdonú terület rendezése egy hosszabb folyamat első lépése, a megtisztított, művelésre alkalmassá tett területet az Önkormányzat a közfoglalkoztatottak segítségével zöldség és gyümölcstermesztésre szeretné majd használni; ezáltal bővül a helyi közmunkaprogram is. A megvalósításba emellett a település közösségét is bevonjuk, elsősorban azokat, akiknek a fejlesztéssel érintett útszakaszhoz kötődnek a zártkerti ingatlanjai. A közösségi munka jó hangulatot, összefogást, sikerélményt jelent, hosszú távon kihat a szőlőhegy közösségének összetartó erejére, így segít a pozitív változások elérésében. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a zártkerti gazdálkodás visszaszorulásával az elődeink által ültetett, gondozott, tájhoz jól alkalmazkodó értékes fajták kárba vesznek, velük együtt a műveléshez kapcsolódó tapasztalati tudás is elvész. Az önkormányzat ilyen, tájjellegű fajták telepítésével szeretne hozzájárulni a folyamat lassításához, ugyanakkor jó példát mutat a gazdálkodóknak is.